Onze software voor Syndicus en Rentmeester zijn dynamische pakketten die met u meegroeien! Dat bewijzen de recente wijzigingen die werden opgenomen op basis van uw input!
Hieronder volgt een greep uit de belangrijkste wijzigingen:
Syndicus:

 • Vereenvoudigd online aanpassen templates en documenten
 • Bijkomende standaardrapporten
 • Uitgebreidere opzoekmogelijkheden
 • Periodieke voorschotten

Rentmeester:

 • Vereenvoudigd online aanpassen templates en documenten
 • Bijkomende standaardrapporten
 • Uitgebreidere opzoekmogelijkheden
 • Vereenvoudigde ingave dagafschriften
 • Flexibeler beheer rappelkosten
 • Vereenvoudigde controles indexeringen
 • Extra informatie voor huurovereenkomsten
 • Mogelijkheid tot automatische nummering van gebouwen, eigenaars, …
 • Flexibelere opvolging provisies

Meer informatie omtrent onze software voor syndicus en rentmeester kunt u op deze website terug vinden: www.cloudsyndic.com